Aleksander i Jacek Lubińscy Sp.J.
Redło 57
78-325 Redło
tel. 94 36 50 010, 011
fax: 94 36 45 439
e-mail: biuro@agralex.pl
www.agralex.pl

Firma Agralex istnieje od 1991 roku, specjalizując się w projektowaniu i budowie silosów lejowych i płaskodennych o pojemności od 37m³ do 14 800 m³ ( od 25 do 11 000 ton) oraz obiektów dla przemysłu zbożowego i nasiennego. Agralex jest producentem przenośników łańcuchowych o wydajności od 45 do 800 t/h, podnośników kubełkowych o wydajności od 14 do 700 t/h, taśmowych o wydajności od 70-860 t/h, systemów transportu grawitacyjnego oraz zaprawiarek do nasion o wydajności od 1 do 50t/h. Agralex dostarcza urządzenia do obróbki i transportu ziarna produktów sypkich, czyszczalnie , suszarnie, separatory grawitacyjne, tryjery.
Firma wprowadza do swojej oferty urządzenia transportujące i silosy wykonane ze stali z powłoką Magnelis®. Magnelis® produkowana przez firmę ArcelorMittal, to powłoka gwarantująca odpowiednią ochronę w najsurowszych warunkach środowiskowych. Powłoka Magnelis® zapewnia do 10 razy wyższą odporność na korozję niż stal ocynkowana, jednocześnie będąc najlepszą cenowo alternatywą dla procesu cynkowania zanurzeniowego. Silosy z powłoką Magnelis objęte są 40 letnim okresem gwarancji.

Agralex company was established in 1991, it is specializing in the design and construction of hopper and flat bottom silos with capacity of 37m³ to 14 800 m³ (25 to 11 000 tons) and facilities for grain and seed industry. Agralex is the manufacturer of chain conveyors with capacity of 45 – 800 t/h, bucket elevators with capacity of 14 – 700 t/h , belt conveyors with capacity of 70 – 860 t/h, gravitational transport systems and seed treating machines with capacity of 1-50 t/h. Agralex provides also equipment for handling of grain and bulk products, such as cleaners, dryers, gravity separators, indented cylinders.
The company implements to its offer the conveying equipment and silos made of steel with Magnelis® coating. Magnelis®, produced by the ArcelorMittal, is a coating ensuring adequate protection in the toughest environmental conditions. Magnelis® coating provides up to 10 times higher corrosion resistance than galvanized steel, same time being the best affordable alternative to hot dip galvanizing process. Silos with Magnelis® coating are covered by the 40 years guarantee period.