Sp. z o.o.
Śmielin, ul. Stawowa 1
89-110 Sadki
tel. 52 386 00 00
kom. +48 519 857 134
e-mail: biuro@agrami.pl
www.agrami.pl

Agrami to producent jedno- i wieloskładnikowych nawozów dolistnych. Oferta Agrami to kondycjonery wody, nawozy mikroelementowe o bardzo wysokiej koncentracji pierwiastków oraz innowacyjne nawozy z nanocząsteczkami srebra i miedzi. Zaawansowane właściwości oraz skład produktów wyróżniają Agrami spośród innych producentów tej gamy preparatów. Jakość oraz skuteczność produktów została przebadana i potwierdzona certyfikatami. Agrami kształtuje nowoczesne polskie rolnictwo, dostarcza nowatorskie i praktyczne rozwiązania dla produkcji roślinnej. Wspólną cechą ludzi tworzących Agrami jest pasja do rolnictwa, w której się wychowaliśmy i którą żyjemy.