Sp. z o.o.
ul. Marcelińska 92/94
60-324 Poznań
tel. 61 665 79 60
www.agriplus.pl

Agri Plus jest wiodącym producentem trzody chlewnej w Polsce. Działalność Spółki obejmuje zintegrowaną z działem trzody chlewnej produkcję roślinną i produkcję pasz. Agri Plus swoim zasięgiem obejmuje teren całej Polski.