Agripak Sp. z o.o. Sp.k.
Stary Drzewicz 3
96-315 Wiskitki
tel./fax 46/ 856 70 73
www.agripak.pl

Firma Agripak zajmuje się technologią magazynowania i zakiszania płodów rolnych w rękawach foliowych, a także sprzedażą nowoczesnych maszyn rolniczych, w tym mobilnych mieszalni pasz, suszarni przewoźnych, gniotowników, śrutowników, pakowaczek i pras silosujących.
Jesteśmy liderem sprzedaży i wynajmu suszarń przewoźnych, rękawów foliowych oraz wiodącą firmą w zakresie technologii pakowania w rękawy foliowe.