Wydawnictwo KMG Media sp. z o.o
ul. J. Malczewskiego 17a
05-820 Piastów
tel. 22 213 88 28
fax 22 205 07 57
e-mail: info@agro-expert.net
www.agro-expert.net

Kwartalnik, w którym prezentujemy najciekawsze rozwiązania organizacyjne, technologiczne i transportowe wykorzystywane w branży rolniczej. Czasopismo dystrybuowane jest bezpłatnie podczas najważniejszych targów branżowych (m.in. POLAGRA – PREMIERY, MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA, AGROTECH, OPOLAGRA, AGROSHOW). W wysyłce pocztowej trafia do wyselekcjonowanej grupy odbiorców branżowych z własnej bazy danych. AGRO Expert można też czytać bezpłatnie w wersji elektronicznej.