magazine
Al. Grunwaldzka 487 A
80-309 Gdańsk, POLAND
tel.: +48 58 552 22 08
fax: +48 58 552 22 10
e-mail: gdansk@ct.com.pl
www.agro-expo.pl

Agro-Expo to specjalistyczny magazyn informacyjno- reklamowy dystrybuowany przez Ośrodki Doradztwa
Rolniczego, Urzędy Gmin i podczas międzynarodowych imprez rolniczych w kraju i za granicą. Poświęcony jest tematyce związanej z maszynami rolniczymi i sprzętem rolniczym. Celem wydawnictwa jest kolportaż informacji handlowych związanych z obrotem sprzętu rolniczego na rynku europejskim.