Elamed Media Group
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
tel. 32 788 52 09
fax. 32 203 93 56
e-mail: nowoczesnehale@elamed.pl
www.agrohale.elamed.pl

„ArgoHale” to czasopismo branżowe, które jest wydawane przez Elamed Media Group. Tematyka obejmuje m. in. budowę obiektów inwentarskich, magazynowych i gospodarczych, wentylację, ogrzewanie budynków inwentarskich, finansowanie nowych inwestycji, izolacje budynków rolniczych oraz inne innowacyjne rozwiązania dla sektora budownictwa rolniczego. Czasopismo stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy projektantami, firmami wykonawczymi, a właścicielami farm.