Sp. z o.o.
Budzów 49
46-310 Gorzów Śląski
tel. 77 418 24 71
e-mail: biuro@agro-kombi.pl
www.agro-kombi.pl

Agro-Kombi oferuje innowacyjny System Nawożenia AKRA-produkcji austriackiej firmy KARNER Düngerproduktion GmbH. Jest to zbilansowany system nawożenia zapewniający zdrowotność roślin (krzem), poprawiający strukturę gleby i regulujący gospodarkę wodną i powietrzną w glebie (zeolit) oraz zapewniający zrównoważone zaopatrzenie roślin w makro- i mikroskładniki. W skład systemu wchodzi m.in.: AKRA Kombi-granulowany nawóz zawierający Krzem-Zeolit-Dwutlenek węgla i 17 najważniejszych makro- i mikroelementów, udostępnia P i K związany w glebie; AKRA Blatt i AKRA Plus 9- nawóz dolistny; AKRA Stroh R+P -preparat przyspieszający mineralizację słomy i resztek pożniwnych; AKRA Magnesia-nawóz wapniowo-magnezowy zawierający 55% węglanu wapnia i 44% węglanu magnezu.