(Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa
www.agroubezpieczenia.pl
Infolinia: +48 48 370 48 48

AGRO Ubezpieczenia to polska marka należąca do Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, dedykowana w 100% dla rolników.
Kompleksowa oferta umożliwia m.in. ochronę w zakresie: dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich, obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, OC gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia maszyn rolniczych Agrocasco, OC w życiu prywatnym, NNW.
Ubezpieczenia dostępne są w placówkach Poczty Polskiej.