Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa,
tel.: 22/ 203 27 01-02
fax: 22/ 211 04 49
e-mail: poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl
www.agroubezpieczenia.pl

AGRO Ubezpieczenia to polska marka należąca do Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, dedykowana w 100% dla rolników.
Kompleksowa oferta umożliwia m.in. ochronę w zakresie: dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich, obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, OC gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia maszyn rolniczych AGRO-CASCO, OC w życiu prywatnym, NNW. Ubezpieczenia dostępne są w placówkach Poczty Polskiej.
www.agroubezpieczenia.pl

AGRO Ubezpieczenia is a Polish brand owned by Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych and dedicated to the farmers.
A complex offer allows for protection with regard to: subsidised insurance for agricultural fields and livestock, mandatory insurance of buildings which form the part of farm, third-party liability for farm, agricultural equipment AGRO-CASCO insurance, private third-party liability, personal accident insurance. The insurance is available in post offices of Poczta Polska.
www.agroubezpieczenia.pl