Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
02-685 Warszawa,
telefon: 22 203 27 01,
fax: 22 211 04 49,
e-mail: info@ubezpieczeniapocztowe.pl
www.agroubezpieczenia.pl

AGRO Ubezpieczenia to polska marka dedykowana w 100% dla rolników. Oferowane przez nas ubezpieczenia upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich objęte są systemem dopłat ze środków budżetu państwa.
Możliwość ochrony upraw od szkód spowodowanych przez:
• powódź,
• grad,
• suszę,
• ujemne skutki przezimowania,
• przymrozki wiosenne,
• huragan,
• deszcz nawalny,
• piorun,
• obsunięcie się ziemi,
• lawinę,
• pożar (dobrowolne ubezpieczenie bez dotacji).
Jakie uprawy można ubezpieczyć?
• zboża,
• kukurydzę,
• rzepak,
• rzepik,
• chmiel,
• tytoń,
• ziemniaki,
• buraki cukrowe,
• warzywa gruntowe,
• drzewa i krzewy owocowe,
• truskawki,
• rośliny strączkowe.
Pełna oferta dla rolników:
• obowiązkowe oraz dobrowolne dotowane ubezpieczenia upraw rolnych,
• dobrowolne dotowane ubezpieczenia zwierząt gospodarskich,
• obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
• odpowiedzialność cywilna związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego,
• odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,
• ubezpieczenia mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego,
• ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
• ubezpieczenia komunikacyjne.