ul. Kaliska 1/8
02-316 Warszawa
tel. 22 659 21 92
e-mail: agromechanika@oikos.net.pl
www.agromechanika.net.pl

Miesięcznik AGROmechanika to praktyczny poradnik poświęcony technice rolniczej. Magazyn zawiera fachowe informacje dotyczące maszyn, urządzeń i technologii stosowanych w rolnictwie. Regularnie publikowane są również testy, przeglądy ofert rynkowych, porady warsztatowe oraz informacje z zakresu bezpieczeństwa pracy
i energii odnawialnych.