Sp. z o.o.
Przyborów, ul. Nowosolska 71
67-100 Nowa Sól
tel. kom. 665 701 145
e-mail: finanse.agromilka@gmail.com
www. e-agromilka.pl