Ogólnopolski dwutygodnik ukazujący się od 1992 r.
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax 22 827 24 01
e-mail: agroserwis@agroserwis.pol.pl
www. agroserwis.pol.pl

– adresowany do rolników, przedsiębiorców i wszystkich działających nowocześnie
– prognozy produkcyjne i rynkowe, nowe regulacje prawne, ceny, oferty firm rolniczych i banków, informacje ze świata i z UE