Produkcja i Sprzedaż/Production and Sale:
EDF Ekoserwis Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 119A
44 – 207 Rybnik
tel. +48 32 4294 700, +48 502 42 77 65
e-mail: nawozy@agrosulca.com.pl
www.agrosulca.com.pl

Nawóz AgroSulCa przeznaczony jest dla wszystkich roślin uprawnych w szczególności pod rośliny posiadające zwiększone zapotrzebowanie na siarkę. Jego formuła ogranicza wymywanie siarki i wapnia w okresie jesienno-zimowym i gwarantuje dobre odżywienie roślin ozimych. W związkach siarczanowych zawiera 17% siarki rozpuszczalnej w wodzie i 21,3% wapnia.

AgroSulCa fertilizer is intended for all crops in particular for plants with increased demand for sulfur. Its formula reduces the leaching of sulfur and calcium in the autumn and winter and provides good nutrition of winter crops. In the compounds of sulphate contains 17% water-soluble sulfur and 21.3% of calcium.