PHU „ANNOPOL” Anna Kaźmierczak
Marianów 11
62-840 Koźminek
mobile +48 695 999 382
e-mail info@tunele24.pl
www.tunele24.pl

ANNOPOL to jedyny w Polsce Przedstawiciel francuskiej spółki FILCLAIR. Oferujemy uniwersalne tunele hodowlane wykorzystywane min. w hodowli bydła, kóz, owiec, trzody chlewnej, królików i drobiu, tunele gospodarcze, ogrodnicze oraz do ogólnego zastosowania np. przechowywania słomy lub maszyn. Nasze konstrukcje wyróżnia łatwość w montażu i konserwacji, a także wyjątkowa wytrzymałość. Konstrukcja sklepień, łuków, rozpórek składa się z rur podwójnie ocynkowanych połączonych ze sobą za pomocą obejm i złączek systemowych, co pozwala wyeliminować elementy spawane. Konstrukcje realizowane są wyłącznie z najlepszych europejskich stali. Oferujemy tunele pojedyncze lub wielonawowe, które osiągają najwyższy poziom wydajności przestrzennej. Proponujemy system okryć dachowych i wentylacji, które można dowolnie modelować i dostosować do indywidualnych potrzeb.
Zapraszamy do współpracy.