Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Opolu
ul.1 Maja 6
45-068 Opole
tel.:77 40 00 900
fax: 77 40 00 951
e-mail: opole@anr.gov.pl
www.anr.gov.pl