ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek
tel. 24 202 13 56
nawozy@anwil.pl
www.anwil.pl

ANWIL S.A. znany producent nawozów azotowych:
• Saletry amonowej
• CANWILU z magnezem
• CANWILU S z siarką