Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Opolu
ul. Horoszkiewicza 6
45-301 Opole
tel. 77 441 70 00
fax 77 441 70 01
Telefoniczny Punkt Informacyjny: 22 661 72 72
www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego administruje wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej i finansowanymi z budżetu krajowego, m.in.:

  • prowadzi interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i ich przetworów,
  • administruje systemami kwotowania produkcji,
  • administruje wymianą towarową z zagranicą poprzez wydawanie pozwoleń na przywóz i wywóz oraz wypłacanie refundacji wywozowych,
  • wspiera promocję produktów żywnościowych oraz ich konsumpcję,
  • administruje Funduszami Promocji,
  • monitoruje produkcję biogazu rolniczego.