Boomgaarden Medien Sp. z o.o.
Ruszków Drugi, ul. Wesoła 52
62-604 Kościelec
tel.: 0048-63-261-60-83
fax: 0048-63-272-54-17
e-mail: atrexpress@atrexpress.com.pl
www.atrexpress.com.pl

atr express jest najbardziej aktualnym dwutygodnikiem branżowym, adresowanym przede wszystkim do producentów, importerów, dealerów maszyn rolniczych i ogrodniczych, firm świadczących usługi oraz gospodarstw rolnych powyżej 40 ha, gospodarstw warzywniczych i sadowniczych.

atr express is one of the most up-to-date fortnighttly trade magazine; its addressed to the manufacturers, dealers, representatives and importers of agricultural, gardening, firms making agricultural services and farms Langer than 40 hectares.