P.W. BARTESKO Bartłomiej Skowroński
ul. Floriańska 35
63-720 Koźmin Wlkp.
tel. 62 7216656
e-mail: biuro@bartesko.pl
www.bartesko.pl