Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 26
46-100 Namysłów
tel. 77 445 59 04
e-mail: biogen@bio-gen.pl
www.bio-gen.pl

Bio-Gen jest polskim producentem biopreparatów opartych na bazie namnażania i utrwalania mikroorganizmów:
 preparaty dla gleby i roślin – stymulator wzrostu SUPERPLON K do stosowania w polowych uprawach roślin rolniczych, preparat BIOGEN REWITAL poprawiający właściwości gleby oraz preparat Krio-Flor zwiększający okresową odporność roślin w czasie przymrozków. Nowością są preparaty serii GUARD, które odbudowują fylosferę łodygi i liści zwiększając tym samym odporność roślin na choroby grzybowe i bakteryjne, Nematado Biocontrol zwiększający odporność roślin na porażenie nicieniami oraz Rhizobium do zaprawiania roślin motylkowych,
 preparaty dla zwierząt – preparaty dla zwierząt zawierające probiotyk, podnoszące odporność, witalność oraz produkcyjność zwierząt. W ofercie znajduje się również zakiszacz Baktosilage gwarantujący stabilność i powtarzalność zakiszanego materiału,
 bioutylizatory serii BIOSAN preparaty poprawiające dobrostan zwierząt inwentarskich i zwiększające jakość nawozową nawozów naturalnych i neutralizację nieczystości organicznych.