Wood Capital – biomasa i drewno z zagajnika topoli
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa
tel. 22 350 73 89
fax: 22 350 73 38
tel kom. 694 889 939
www.woodcapital.pl
www.agrobiomasa.pl
www.zagajniktopoli.pl

Wytwarzamy biomasę drzewną (agro) z zagajników krótkiej rotacji. W ciągu ostatnich lat nasza grupa kapitałowa nasadziła ponad 1000 ha upraw topoli hybrydowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w większości na gruntach własnych. Stabilność naszej działalności gwarantuje kadra ekspercka z ponad 20-letnim doświadczeniem naukowo-badawczym, skuteczna grupa pracowników technicznych działająca w oparciu o nasz nowoczesny park maszynowy. Odbiorcą zrębki drzewnej z zagajnika są jednostki energetyki zawodowej – ciepłownie i elektrociepłownie posiadające bloki wytwórcze współspalania biomasy oraz spalania dedykowanego. Współpracujemy także z sektorem papierniczym oraz producentami płyt MDF, OSB – wykorzystującymi kłody 8-letniej topoli na skalę przemysłową. Jedno nasadzenie zagajnika wystarcza na 5-6 cykli zbiorów (ponad 20 lat plonowania). Co 4 lata drzewa osiągają średnicę 12-14 cm, a z jednego hektara uzyskujemy ponad 85 ton biomasy! Aż 1/3 światowej produkcji drewna przemysłowego pochodzi właśnie z zagajników. Nasza oferta stanowi odpowiedź na tzw. obligo biomasy lokalnej – postulowany przez Ministerstwo Gospodarki obowiązek spalania określonego wolumenu surowców lokalnych. Zrębka z zagajnika topoli charakteryzuje się przewidywalnymi parametrami technicznymi oraz niskim śladem węglowym wynikającym z małej odległości od bloku energetycznego. Tak produkowana biomasa stanowi zaplecze surowcowe pewnego pochodzenia (w świetle wymogów URE), a jej wolumen można przewidzieć z wyprzedzeniem kilkunastu lat.

Wood Capital is specialized in establishing Short-Rotation Coppice for the reliable production of wood. We have already developed over 1000 ha of poplar plantations in Czech and Slovak Republics, Poland, Germany and on Ukraine. Our customers are energy sector entities looking for local biomass supply, as well as paper and furniture industry purchasing large volumes of pulpwood. We offer full scope of service related with the poplar plantations – establishing, maintenance and harvesting with the guaranteed volume of produced biomass (tons per ha). Shall you have any inquiries, feel free to approach us: info@woodcapital.cz