35, Masherova ave.
220002, Minsk, Belarus
tel. +375 17 309 30 13
tel. kom. +375 44 753 48 00
e-mail: info@belpc.by
www.belpc.by

Firma Belarusian Potash Company (BPC) powstała we wrześniu 2013 roku i obecnie eksportuje nawozy potasowe produkowane przez JSC „Belaruskali”. Głównym celem Firmy jest pełne zaspokojenie zapotrzebowania na nawozy potasowe, optymalizacja sprzedaży i utrzymanie stabilności na światowym rynku nawozów mineralnych.
Firma wykorzystuje wszystkie potencjalne możliwości do współpracy z dystrybutorami, producentami nawozów mieszanych i wieloskładnikowych, firm przemysłowych oraz handlowcami. BPC oferuje nawozy potasowe stosowane w rolnictwie, do produkcji nawozów wieloskładnikowych, siarczanu potasu, wodorotlenku potasu oraz w przemysle naftowym, eksportując potas do prawie 100 krajów na całym świecie drogą morską, w kontenerach i wagonach.
BPC oferuje następujące nawozy: sól potasową bezpyłową (czerwoną i białą) i granulowaną (czerwoną i białą) z zawartością min. 60% K2O oraz chlorek potasu techniczny (min. 62% K2O).

Belarusian Potash Company (BPC) was established in September 2013 and currently exports potash fertilizers produced by Belaruskali. The main objective of the Company is to fully satisfy the demand for potash fertilizers, optimize sales and preserve stability on the global market of mineral fertilizers.
The Company explores all options to identify potential opportunities for cooperation with distributors, blenders, producers of complex fertilizers, industrial enterprises and traders. BPC supplies potash for agricultural use as well as a feedstock for the production of NPK fertilizers, potassium sulfate, potassium hydroxide and for the petroleum industry, etc. to almost 100 countries all over the world, transporting potash in shiploads, containers and railcars.
BPC offers the following products – Standard MOP (pink and white), Granular MOP (pink and white) with min 60% K2O content and all technical (min 62% K2O content) grades.