Leasing S.A.
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel. 61 850 35 25
fax: 61 850 35 09
e-mail: leasing24@bzwbk.pl
www.leasing24.pl

BZ WBK Leasing jako uniwersalny leasingodawca oferuje finansowanie szerokiej gamy środków trwałych klientom z sektora MŚP, dużym firmom i klientom korporacyjnym. Spółka jest liderem
w finansowaniu segmentu maszyn i urządzeń. Na tak dobre wyniki wpływa m.in. finansowanie maszyn rolniczych, gdzie od kilkunastu miesięcy odnotowujemy największą dynamiką sprzedaży
na rynku oraz współpraca z partnerami biznesowymi i dostawcami sprzętu. BZ WBK Leasing, jako pierwsza spółka leasingowa w Polsce, oferuje finansowanie gruntów w formie pożyczki. Fachowe doradztwo Klientom zapewnia sieć ponad 70 Doradców ds. Agrobiznesu.