Poland Sp. z o.o. Oddział w Tworogu
ul. A. Renarda 10
42-690 Tworóg
tel. (48) 32 381 81 30
fax (48) 32 381 81 46
www.cargill.com.pl

Firma Cargill jest światowym liderem w produkcji pasz. W Cargill szanujemy pracę polskiego rolnika. Rozumiemy wyzwania i trudności w hodowli zwierząt. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala tworzyć dopasowane i solidne pasze gwarantujące najlepsze wyniki w hodowli. Dzięki temu praca rolnika jest łatwiejsza. Nutrena jest wyspecjalizowanym działem firmy Cargill. Funkcjonujemy i rozwijamy się od 1920 roku. Nowe rozwiązania technologiczne, nowe odkrycia w żywieniu zwierząt są natychmiast przekładane na lokalne rynki, gdzie dostarczają najwyższą wartość.