Sp. z o. o.
ul. Lotnicza 21 B
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 04 00
tel. kom. 668 517 571
fax 24 721 04 04
e-mail: info@deheus.pl
www.deheus.pl

Marka rynkowa De Heus ma długie tradycje w sektorze pasz dla zwierząt. W Polsce jest obecnie wiodącym producentem pasz, mieszanek paszowych uzupełniających (koncentraty), mieszanek paszowych mineralno-witaminowych (premiksy) oraz preparatów mlekozastępczych. Firma, poza własnym know-how, korzysta z wiedzy firmy-matki, która jest największą niezależną firmą rodzinną wytwarzającą pasze na rynku holenderskim.
De Heus Polska należy do międzynarodowej grupy, która obecnie zajmuje 18 pozycję w światowym rankingu liderów wśród dostawców pasz. Na świecie firma zatrudnia ponad 1700 osób, z czego ponad 600 w Polsce i 570 w Holandii. Główna siedziba znajduje sie w Ede (Holandia). W dwóch następujących po sobie latach (2011 i 2012) roczna produkcja pasz i produktów paszowych w Polsce przekroczyła próg miliona ton. Dodatkowo w 2011 r. De Heus świętował dwa okrągłe jubileusze – setną rocznicę powstania firmy w Holandii oraz 20-lecie obecności na polskim rynku. W stulecie swego istnienia spółka otrzymała tytuł królewski z rąk królowej Niderlandów oraz bezterminowe prawo do używania korony królewskiej w logo korporacji.