Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe
„DOLOMIT” KOPALNIA „ZĄBKOWICE” Spółka Akcyjna
ul. Dolomitowa 6
42-520 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 639 07 10, 32 639 07 12, 32 639 07 27
fax: 32 6390713
www.dolomit.com.pl

Przedsiębiorstwo prowadzi wydobycie i przetwórstwo dolomitu na kruszywa drogowe, budowlane, dolomit hutniczy oraz wapno nawozowe zawierające magnez typ węglanowe, odmiana 05.
Wapno uzyskane jest z przemiału surowego dolomitu do uziarnienia 0-2mm. Zawartość tlenków wynosi: Ca0 + MgO min 45 %, w tym MgO 18-20 % i CaO 30-32%. Posiadamy świadectwo stosowania wapna w rolnictwie ekologicznym.