Radosław Rybacki
Ludomiry Namysł 36
63-430 Odolanów
tel. 62 737 48 80
fax 62 737 48 82
e –mail: dozagro@dozagro.com
www.dozagro.com

Maszyny do ścielenia w oborach, kurnikach oraz plantacjach. Rozdrabnianie sianokiszoni oraz podawanie na stół paszowy. Przygotowanie słomy do mieszania w dawkach TMR . Rozdrabnianie słomy pod eko-brykiety, pelety. Maszyny brytyjskich producentów: TEAGLE Machinery Ldt, KIDD Farm Machinery.