DuPont Poland Sp.zo.o zajmuje się dystrybucją środków do ochrony roślin na terenie Polski. Jesteśmy obecni w kraju od ponad 40 lat, intensywnie wsperając polskich producentów rolnych.
Najważniejsze grupy produktów to:
• środki do zwalczania chwastów (herbicydy). Wśród nich najbardziej powszechne to: Glean®, Granstar® Ultra, Chisel® Nowy, Hector® Max, Colombus®, Safari® i Titus®
• środki do ochrony roślin przed chorobami (fungicydy). Wirtuoz®, Acanto ®, Talius® Reveller® oraz Vertisan® i Treoris® które zawierają nową substancję aktywną – pentiopirad z grupy SDHI
• środki do zwalczania szkodników (insektycydy). Coragen®, Steward®, Avaunt® są produktami, które spełniają wymagania co do skuteczności i jednocześnie mają minimalne oddziaływanie na środowisko z ochroną owadów pożytecznych włącznie.
Zapraszamy do współpracy!