Nasiona Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 1a
60-449 Poznań
tel. 61/ 84 49 140
fax 61/ 84 49 140
e-mail: biuro@euralis.pl
www.euralis.pl

EURALIS Nasiona sp. z o.o. jest polskim przedstawicielstwem firmy EURALIS Semences. Specjalizuje się w hodowli nasion gatunków roślin rolniczych o najważniejszym w skali Europy znaczeniu gospodarczym: kukurydzy, rzepaku, słonecznika oraz soi i sorgo.
Wieloletnie doświadczenie oraz doskonałe zaplecze hodowlane oraz bardzo szeroka sieć punktów doświadczalnych i profesjonalna kadra, pozwalają nam coraz lepiej dostosowywać oferowane Państwu odmiany do potrzeb lokalnych rynków.
Rosnącemu zapotrzebowaniu na materiał siewny kukurydzy towarzyszą coraz wyższe wymagania i oczekiwania ze strony producentów. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom każdego roku zgłaszamy do badań rejestrowych w COBORU nowe kreacje odmianowe. Każdego roku możemy się też poszczycić nowymi wpisami do Krajowego Rejestru Odmian.