ul. Zielonogórska 3
45-955 Opole
tel. 77 40 30 740
fax: 77 40 30 750
e-mail: info@eurosilesia.pl
www.eurosilesia.pl

RIW EuroSilesia od 2004 roku pozyskuje dotacje unijne dla rolników i przedsiębiorców. Do końca 2013 roku przeprowadziliśmy blisko 400 projektów, zdobywając ponad 120 milionów złotych
dofinansowania. Organizujemy finansowanie inwestycji kredytem lub leasingiem, zapewniamy ubezpieczenie w pełnym zakresie. W roku 2009 ministerstwo rolnictwa udzieliło nam akredytacji
uprawniającej do doradzania rolnikom w zakresie wypełniania przez gospodarstwa zasad wzajemnej zgodności (tzw. cross-compliance). Aby nie ryzykować utracenia dopłat bezpośrednich, każdy gospodarz powinien zamówić wykonywany przez nas audyt – koszty w 80% finansowane są ze środków unijnych.