Sp. z o.o.
Potok 14A
87-809 Włocławek 11
tel. 54 235 28 98
tel. 54 237 05 43
e-mail: faska@faska.pl
www.faska.pl

Produkujemy:
• Agregaty do bielenia roztworem wapna, dezynfekcji oraz dezynsekcji obiektów inwentarskich i przemysłowych. Potężne wydajności, wysoka jakość i trwałość urządzeń, brak jakiegokolwiek zapychania.
• Aplikatory do zakiszania pasz podczas zbioru. Aplikatory służą do precyzyjnego dodawania płynnego preparatu kiszonkarskiego w trakcie zbioru pasz (trawy, lucerna, koniczyna, kukurydza itp.); mogą być montowane zarówno do pras jak i sieczkarń.
• Roztwarzaczo – dozowniki do odkarmiania cieląt. Mobilne karmidło do odpajania cieląt preparatami mleko-zastępczymi.
• Dozowniki do melasy. Dozują roztwór melasy na paszę treściwą w korytarzach paszowych lub bezpośrednio do wozu paszowego.
• Instalacje oraz urządzenia opryskowe w szerokim spektrum zastosowań, do oprysków mokrych oraz suchych (napylania).