Sp. z o.o.
Potok 14A
87-809 Włocławek 11
tel. 54 235 28 98
tel. 54 237 05 43
www.faska.pl

Produkujemy:

• Agregaty do bielenia wapnem
• Agregaty do dezynfekcji
• Kurtyny dezynfekcyjne
• Aplikatory do zakiszania pasz podczas zbioru
• Roztwarzaczo – dozowniki do odkarmiania cieląt
• Aplikatory do melasy
• Instalacje oraz urządzenia opryskowe
• Instalacje do schładzania zwierząt