CORPORATION (PL) Sp. z o.o.
ul. Kujawska 102
44-101 Gliwice
tel. 32/ 40 12 200
fax 32/ 40 12 255
e-mail: Gliwice@fuchs-oil.pl
www.fuchs-oil.pl

Fuchs Oil Corporation (PL) od 1989r ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami niemal wszystkich branż gospodarki, w tym również
z rolnictwem. Oferujemy środki olejowo-smarne i usługi szkoleniowo-serwisowe w zakresie prawidłowego i ekonomicznego zastosowania produktów.
Troska o jakość znajduje swoje odzwierciedlenie we wdrożonym Zintegrowanym Systemie Zarządzania ISO 9001:2000 i 14001:2004

Fuchs Oil Corporation (PL) since 1989 closely cooperates with companies of all economy branches within agriculture.
We offer lubricants and professional training and service in the field of proper and economic application of Fuchs products.
The care for the quality has its reflection in the initiated Integrated Management System according to ISO 9001:2000 and 14001: 2004