Twój Portal Rolniczy
tel. kom. 506 650 670
tel. 68 422 11 63
fax 68 422 11 64
e-mail: redakcja@gospodarz.pl
www.gospodarz.pl

Wydawca: Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
ul. Kostrzyńska 39
62-200 Gniezno
e-mail: biuro@amwizerunek.pl
www.AMWizerunek.pl

Gospodarz.pl jest pierwszą w Polsce platformą internetową o zasięgu ogólnopolskim dla sektora rolno-spożywczego z informacjami popartymi materiałami foto oraz video. Od 2010 r. łączy rolników, firmy, naukę i instytucje. Stałe programy informacyjne telewizji internetowej www.Gospodarz.tv oraz aktualności, bezpłatne ogłoszenia, informacje o produktach i usługach niezbędnych dla rolnictwa dzięki współpracy z firmami, ceny produktów rolnych, kalendarz wydarzeń i targów to tylko niektóre dostępne pozycje. Materiały Gospodarz.tv dostępne w wybranych stacjach telewizyjnych.

Gospodarz.pl dla zwiedzających wystawę Opolagra udostępnia pod adresem http://gospodarz.pl/opolagra/ adresy poczty e-mail w domenach twoje.imie@gospodarz.email twoje.imie@rolnik.email twoje.imie@farmer.email