Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
ul. Mostowa 30 A, skr. poczt. 163
47-220 Kędzierzyn – Koźle
tel. 77 481 20 00
fax: 77 481 29 99
e-mail: nawozy@grupaazoty.com
www.grupaazoty.com
www.nawozy.eu

Rodzaje nawozów mineralnych produkowanych przez Grupę Azoty:
Nawozy wieloskładnikowe:
POLIFOSKA®, POLIDAP®, POLIMAG®, AMOFOSKA®, SUPER FOS DAR 40™ – Superfosfat Wzbogacony (nawóz fosforowy).

Nawozy azotowe:
PULAN®, ZAKSAN®, (Kędzierzyńska Saletra Amonowa), SALETRA AMONOWA 32, SALETRZAK 27 STANDARD, SALMAG Z BOREM®, PULGRAN®, PULREA®, mocznik.pl®

Nawozy azotowe z siarką:
SALETROSAN®26, SALETROSAN®30, POLIFOSKA®21, SALMAG Z SIARKĄ®, PULGRAN®S, SIARCZAN AMONU AS21 MAKRO, SIARCZAN AMONU AS 21 SELEKCJONOWANY, PULSAR®

Nawozy azotowe płynne:
RSM®, RSM®S, PULASKA®