Sp. z o.o.
ul. Tarnogajska 18
50-512 Wrocław
tel.kom 888 555 595
e-mail: office@gtogroup.pl
www.gtogroup.pl

GTO Group jest polskim producentem od lat wspierającym przemysł i rolnictwo w dostarczaniu najbardziej innowacyjnych rozwiązań w odprowadzaniu wody, karmieniu zwierząt, produkcji prefabrykatów. Pomagamy naszym klientom zmniejszać koszty ich inwestycji i hodowli, a przez to przyczyniamy się do ich rozwoju. Nasz zespół technologów jest w stanie opracować najbardziej korzystne rozwiązania wielu rodzajów form koryt dla zwierząt, stołów paszowych, odwodnień liniowych i innych. Produkujemy między innymi:
• Stoły paszowe.
• Koryta.
• Odwodnienia liniowe.
• Ekrany dźwiękochłonne.
• Donice ogrodowe.
• Prefabrykaty dla branż sportowych.