H2OSolar.pl Wodne Kolektory Słoneczne – BSIE Warszawa
ul. Ludna 9/53
00-413 Warszawa
Tel. 782309618, 601392056
e-mail: biuro@h2osolar.pl
www.h2osolar.pl

Firma BSIE Warszawa jest wyłącznym dystrybutorem Wodnych Ciśnieniowych Kolektorów
Słonecznych H2OSolar.pl Najwyższa jakość, prosta budowa, łatwa instalacja bez
podłączania prądu oraz bezobsługowa praca sprawia, że proekologiczne kolektory
H2OSolar.pl stają się idealną alternatywą dla dużo droższych tzw. kolektorów glikolowych!
Nasze kolektory są dla każdego, kto ceni sobie ekologię i możliwość oszczędzania.

BSIE company is sole distributor of Solar Pressure Water Heaters H2OSolar.pl Highest
quality, simple construction, easy instalation without power connection and maintnance-free
operation, all these makes our water heaters a good alternative for much more expensive
water heaters using glycol. Our water heaters are for everyone who cares for environment,
and wants to save money.