Polska
ul. Sklęczkowska 42
99-300 Kutno
tel. 24 355 11 25
www.hardi-international.com

Przedstawicielstwo wiodącego na świecie producenta opryskiwaczy:
polowych, sadowniczych, plecakowych oraz rozpylaczy.