Sp. z o.o.
Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
tel. 22/ 826 16 26
fax 22/ 490 93 23
e-mail: biuro@hortpress.com
www.hortpress.com

Hortpress Sp. z o.o. – to wydawca czasopism: Agrotechnika, Biuletyn Producenta Pieczarek i Pod Osłonami. W naszej ofercie mamy tak że szeroki wybór książek i podręczników o tematyce ogrodniczej i rolniczej.

Redakcje czasopism i książek współpracują niemal ze wszystkimi akademickimi placówkami naukowymi, instytutami i ośrodkami związanymi z branżą ogrodniczą i rolniczą. Nasze wydawnictwa mają charakter popularno-naukowy oraz fachowo-zawodowy.