Interhandler Sp. z o.o.
87-100 Toruń
ul.Wapienna 6
tel. 56 610 28 20
fax: 56 648 04 00
e-mail: office@interhandler.pl
www.interhandler.pl

* Wyłączny, autoryzowany dystrybutor maszyn JCB na rynek polski
* Sprzedaż maszyn rolniczych i budowlanych, części i materiałów eksploatacyjnych, opon i osprzętów do wszystkim rodzajów maszyn
* Autoryzowany serwis w 15 Oddziałach: Toruń, Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Wrocław, Brzeg, Katowice, Rzeszów, Olsztyn, Białystok, Kraków, Lublin, Łódź, Nowy Sącz.

* Authorized distributor of JCB machines on the Polish market
* Sale of agricultural and construction equipment, parts and supplies, tires and attachments
* Authorized service in 15 branches: Torun, Warsaw, Gdansk, Szczecin, Poznan, Wroclaw, Brzeg, Katowice, Rzeszow, Olsztyn, Bialystok, Krakow, Lublin, Lodz, Nowy Sacz.