Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj
ul. Rzemieślnicza 4
87-162 Lubicz
tel. 506 758 319
e-mail: krajowa.federacja@wp.pl
www.hodowcydrobiu.pl

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj jest ogólnopolskim związkiem rolniczych zrzeszeń branżowych. Celem Federacji jest reprezentowanie środowiska drobiarskiego na forum krajowym i międzynarodowym.

W 2019 roku KFHDiPJ realizuje zadanie pt. „Kurczak w domu i w szkole nie tylko w rosole”, finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Ma ono na celu promocję walorów smakowych i odżywczych mięsa drobiowego. W ramach zadania zaplanowany jest cykl imprez, odbywających się na terenie 3 województw, na których przeprowadzane są konkursy kulinarne, skierowane do kół gospodyń wiejskich, restauracji, gospodarstw agroturystycznych, uczniów szkół gastronomicznych i osób prywatnych. Na każdej z imprez jest możliwość spotkania się z dietetykami, którzy udzielają rad w sposobie prawidłowego żywienia. Stałym elementem są również pokazy kulinarne znanych szefów kuchni.