Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj jest ogólnopolskim związkiem rolniczych zrzeszeń branżowych. Celem Federacji jest reprezentowanie środowiska drobiarskiego na forum krajowym i międzynarodowym.
W 2016 roku KFHDiPJ realizuje zadanie pt. „Kurczak w domu i w szkole nie tylko w rosole”, finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Ma ono na celu promocję walorów smakowych i odżywczych mięsa drobiowego. W ramach zadania zaplanowany jest cykl imprez, odbywających się na terenie 5 województw, na których przeprowadzane są konkursy kulinarne, skierowane do kół gospodyń wiejskich, restauracji, gospodarstw agroturystycznych i osób prywatnych. Na każdej z imprez jest możliwość spotkania się z dietetykami, którzy udzielają rad w sposobie prawidłowego żywienia. Stałym elementem są również pokazy kulinarne znanych szefów