OT KOWR w Opolu
ul. 1-go Maja 6
45-068 Opole
tel. (77) 400-09-39
e-mail: opole@kowr.gov.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa swoim działaniem obejmuje wspieranie rynków rolnych i łańcucha żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i innowacyjności, promocję polskich produktów rolno-żywnościowych, analizę rynków rolnych i transferu wiedzy na obszarach wiejskich, pomoc żywnościową, wspieranie konsumpcji i propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych. KOWR prowadzi również działania w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, jak również nadzór nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.