OT KOWR w Opolu
ul. 1-go Maja 6
45-068 Opole
tel. 77 400 09 39

1 września 2017 r. rozpoczął działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przejął on zadania Agencji Nieruchomości Rolnych oraz część zadań Agencji Rynku Rolnego. Do kompetencji nowo powstałej instytucji należy kształtowanie ustroju rolnego, gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nadzór właścicielski nad działalnością spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, nieodpłatne przekazywanie gruntów oraz udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej. Ponadto do zadań KOWR należy realizowanie programu rozwoju rynków rolnych, promowanie polskich produktów rolno-spożywczych w kraju i zagranicą, jak również prowadzenie interwencji rynkowych.