Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Opolu
ul. Ozimska 51a
45-058 Opole
tel. 77 453 78 41, 453 95 78, 454-47-77, 454-56-41
fax 77 453 84 87
e-mail: opole@krus.gov.pl
www.krus.gov.pl

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego w Opolu obsługuje 31188 tyś. ubezpieczonych oraz 25043 tys. świadczeniobiorców (stan na dzień 31.12.2016r.) w sprawach dotyczących objęcia ubezpieczeniem, przyznawania i wypłaty świadczeń. Pomaga także ubezpieczonym i członkom ich rodzin niezdolnym do pracy w gospodarstwie rolnym lub zagrożonym niezdolnością w korzystaniu z Centrów Rehabilitacji Rolników w: Horyńcu Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Jedlcu, Szklarskiej Porębie, Kołobrzegu oraz Świnoujściu. Oddział we współpracy z Urzędami Gmin, OSP, OODR w Łosiowie, ARiMR, ANR, ARR prowadzi działania na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Organizuje dobrowolne , nieodpłatne szkolenia dla rolników i członków ich rodzin oraz spotkania informacyjne dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w zakresie bhp w rolnictwie.