Polska Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 5, Kondratowice
57-150 Prusy
tel. 71/ 39 27 300
www.kws-zboza.pl

KWS Zboża należy do ścisłej europejskiej czołówki hodowli roślin i produkcji nasion rolniczych. Trzon hodowli stanowi żyto hybrydowe, pszenica i jęczmień. Najnowsze technologie i wysoka wartość gospodarcza odmian pozwalają firmie odnosić sukcesy we współpracy z rolnikami jak i z przemysłem przetwórczym.