Sp. z o.o.
Sekretariat:
tel. 77 407 66 00, 77 464 45 96
fax 77 464 45 97
Dz. sprzedaży:
tel. 77 464 41 23
Brygida Zmuda tel. 77 407 66 28, 602 696 611
Krzysztof Kanas tel. 77 407 66 43, 604 280 443
Fax 77 407 66 52
www.labtar.pl

Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o. produkuje i dostarcza klientom produkty węglanu wapnia, powstałe w procesach kruszenia, suszenia, mielenia i frakcjonowania.
Z przetworzenia wysoko węglanowych skał wapiennych uzyskuje następujące grupy wyrobów:
Węglan wapnia:
 kreda pastewna drobnoziarnista 0,0-0,1 mm
 kreda gruboziarnista 0,1-0,6 mm
 kreda gruba „P” 0,4-1,2 mm
 kreda super gruba „F” 0,4-3,0 mm
 żwirek 2,0-4,0 mm
Proponujemy także:
 nawozy wapniowe
 mączki wapienne
 sorbenty dla energetyki
 piaski dla hut szkła