Niepart 3
63-840 Krobia
tel. kom. 691 716 677
e-mail:smackowiak@kro.lelycenter.com
www.lely.com

LELY CENTER OFERUJE:

• Lely Astronaut A5 zrobotyzowany system doju,
• Lely Discovery robot do usuwania odchodów zwierzęcych w oborach z podłogą szczelinową i podłogą pełną,
• Lely Juno robot do podgarniania paszy na stole paszowym
• Lely Calm automat do pojenia cieląt
• Lely Nautilus schładzalniki do mleka
• Lely Walkway wanna do kąpieli racic z automatycznym napełnianiem i opróżnianiem
• Lely Luna czochradło dla krów
• Lely L4C oświetlenie dla krów dzienno-nocne
• Lely T4C program sterujący i kontrolujący automatyczne procesy w robocie oraz dostarcza dane do podejmowania decyzji w zakresie doju, żywienia, produkcji, zdrowotności oraz rozrodu

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.