Zwior Marek
ul. Główna 16
44-187 Dąbrówka
tel. kom. 607 536 533
fax 32 233 48 65
e-mail: zwior.m@op.pl

Oferujemy następujące usługi:
* mielenie/śrutowanie zbóż
* mieszanie pasz mobilnym młynem
* pakowanie wysłodzin w rękawach foliowych
* gniecenie i pakowanie ziarna kukurydzy (CCM) w rękawach foliowych
* śrutowanie mokrego ziarna kukurydzy
* konserwacja zbóż
* wykaszanie/karczowanie nieużytków oraz ściernisk po żniwach