Marian Mikołajczak Agro Technology
Gronówko 23 A k/Leszna
64-111 Lipno
tel./fax: 65/ 527 15 20
tel. kom: 607 442 259; 695 656 676
e-mail: info@mmat.pl
www.mmat.pl

Firma MMAT Marian Mikołajczak Agro Technology jest wiodącym polskim producentem rozpylaczy płaskostrumieniowych do ochrony upraw polowych i końcówek rozlewowych do RSM. W ofercie dostępne następujące typy rozpylaczy płaskostrumieniowych: STANDARDOWE (RS), ANTYZNOSZENIOWE (AZ), EŻEKTOROWE (EŻ), EŻEKTOROWE KOMPAKTOWE JEDNOSTRUMIENIOWE (EŻK), EŻEKTOROWE KOMPAKTOWE DWUSTRUMIENIOWE (EŻK TWIN).
Oferujemy również końcówki rozlewowe 5-cio otworowe z kryzą dozującą (KR5) do płynnego nawożenia upraw polowych, w tym wodnym roztworem saletrzano-mocznikowym RSM® produkowanym przez Grupę Azoty oraz filterki, uszczelki silikonowe i kołpaki.
Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą.

Company MMAT Marian Mikołajczak Agro Technology is a leading Polish producer of the flat spray nozzles for agriculture and liquid fertilizer nozzles for RSM®. We offers you the following types of the flat spray nozzles: STANDARD FLAT SPRAY NOZZLES (RS), ANTI-DRIFT STANDARD FLAT SPRAY NOZZLES (AZ), AIR INDUCTION FLAT SPRAY NOZZLES (EZ), PRE-ORIFACE AIR INDUCTION ANTI-DRIFT FLAT SPRAY NOZZLES (EZK), TWIN AIR INDUCTION ANTI-DRIFT FLAT SPRAY NOZZLES (EZK TWIN).
The offer includes also liquid fertilizer 5 hole nozzles (KR 5) for a liquid fertilizer field crops an aqueous solution of urea and ammonium nitrate RSM® produced by the Group Azoty, filters, silicone gaskets and caps.
We invite you to familiarize with our offer and to co-operate.