Kopalnia Wapienia “Morawica” S.A.
Dział Handlowy: tel. 41/ 367-02-27
www.kwmorawica.pl

Producent wapna nawozowego – węglanowego (CaO 54%) Wapno nawozowe “MORAWICA” powstaje w wyniku zmielenia wapienia jurajskiego. Dzięki zmieleniu otrzymujemy maksymalne rozdrobnienie co gwarantuje wysoką reaktyność oraz szybkość w działaniu.